The kitchen prior to refurbishment

The kitchen prior to refurbishment